Typ a rozměry

Technické vlastnosti

Kontakt

Poptávka

Vibrované dlažby
  TYP A ROZMĚRY
 

 

Čtverec velký  

Formát (mm) Tloušťka (mm) Barva
200 x 200 15 paleta barev
 

 

 

© Copyrights  K-Bau, spol. s r.o., Designed by WEBTVOR.COM, Doporučujeme IE6, 800x600 ©